Veelgestelde vragen en Antwoorden

We hebben geprobeerd zoveel mogelijk vragen die aan bod komen bij het aan- en/of verkopen van een bedrijf te beantwoorden. Tegelijkertijd vindt u hier ook informatie die interessant kan zijn bij het opstarten van een nieuw horecabedrijf.

Waarom kiezen voor Berendschot Horeca?

Berendschot Horeca is een zelfstandige, onafhankelijke makelaar. Met tientallen jaren ervaring in de horeca vastgoedsector in het noorden van Nederland.

 • Een betrouwbare en transparante partner
 • Persoonlijke betrokkenheid en begeleiding van begin tot eind, bij elk traject/samenwerking
 • Veel kennis van de lokale en regionale horecamarkt
 • Bekend met lokale en regionale ontwikkelingen
 • U maakt gebruik van ons complete netwerk van solide bedrijven en instellingen
Hoe groot is Berendschot Horeca?

Bij Berendschot Horeca zijn twee personen werkzaam, Han en Sandra Berendschot. Han is de makelaar en uw contactpersoon, Sandra is verantwoordelijk voor een deel van de administratie en communicatie. Kortom, de lijnen zijn kort, u hebt één aanspreekpunt.

Wat kan Berendschot Horeca voor mij betekenen?

Wij bemiddelen en adviseren zowel bij aan- en verkoop van horeca vastgoed. Daarnaast ondersteunen wij u bij het starten of overdragen van uw horeca onderneming op terreinen waardebepaling van inventaris en goodwill. U maakt gebruik van vele jaren ervaring in de horecabranche én als Horecamakelaar. Wij begeleiden startende ondernemers maar zijn ook coach en gesprekspartner voor meer ervaren ondernemers.

Dit alles op basis van gelijkwaardigheid en een op uw specifieke situatie afgestemd maatwerk.

Een greep uit onze diensten en service:

 • Taxaties/waardebepalingen
 • Aankoopbemiddeling
 • Verkoopbemiddeling
 • Coaching op de volgende terreinen:
  • Operationeel
  • Organisatorisch
  • Exploitatie
 • Advisering bij o.a.:
  – Financieringen
  – Toetsen van diverse overeenkomsten (zoals koop-, leverings-, huurovereenkomsten)
  – Ondernemersplan
  – Aanvragen van benodigde vergunningen
  – Inschrijving KvK
  – Leveranciers (offertes beoordelen)
Ik ben geïnteresseerd in een object op de website van Berendschot Horeca

Als u geïnteresseerd bent in een beschikbaar object, bel of mail dan naar Berendschot Horeca. Wij beantwoorden graag uw vragen en maken desgewenst een afspraak voor een kennismaking en/of bezichtiging.

Ik wil een restaurant beginnen

U wilt een restaurant, eethuis of café beginnen. Vaak is het mogelijk om een bestaand horecabedrijf over te nemen of uw bedrijf te starten in een bestaand pand. Wat is uw plan, wat zijn uw ambities? Op welke doelgroep(en) wilt u zich richten? Hebt u al een ondernemersplan? Welke middelen heeft u ter beschikking? Wat zijn uw financieringsmogelijkheden? Bel ons gerust en wij maken graag een afspraak om samen de mogelijkheden te bekijken.

Ik wil een eethuis starten

U wilt een eethuis overnemen. Bij bedrijfsovername komt veel op u af. Dankzij tientallen jaren ervaring in de horecasector en vastgoedbemiddeling kunnen wij u van dienst zijn op diverse terreinen. Van ondernemersplan, financiering, taxatie, bemiddeling en aankoop.

U vindt op deze website een groot aanbod aan beschikbare eethuizen en andere horecabedrijven. Neem gerust contact met ons op als u meer informatie wilt hebben over een bestaand object of op zoek bent naar een café. Wij gaan graag aan de slag met uw zoekopdracht.

Wat heb ik nodig voor het starten van een horecabedrijf?

Voor de start van een horecabedrijf is allereerst een grote dosis enthousiasme, gezond verstand en doorzettingsvermogen nodig, naast natuurlijk zaken zoals ervaring in de horeca, ondernemerschap, financiële middelen en de bereidheid risico’s te nemen, en niet op de laatste plaats oog voor de gasten!

(gastheer- gastvrouwschap). Belangrijk is ook het type horecabedrijf dat u wilt starten en waarvoor u een realistisch en compleet ondernemersplan heeft opgesteld, om zo de haalbaarheid voor u zelf en belanghebbende aan te tonen.

Verder dient u te beschikken over de benodigde diploma’s en vergunningen. In veel gevallen is bijvoorbeeld een Drank- en Horeca vergunning nodig, een Gebruikers/exploitatie vergunning, Terrasvergunning en eventueel een Reclamevergunning.

Berendschot Horeca heeft tientallen jaren ervaring in de horecabranche en vastgoedsector. Wij zijn u graag van dienst bij het maken van een ondernemersplan én de haalbaarheid van de onderneming, de financiering en het vinden van de juiste vestigingslocatie.

Welke vergunningen heb ik nodig?

Afhankelijk van het soort bedrijf dat u wilt starten, moet u beschikken over benodigde diploma’s, (zoals Sociale Hygiëne), en vergunningen. In vrijwel alle gevallen is een Drank- en Horeca vergunning nodig, een Gebruikers/exploitatie vergunning, Terrasvergunning en eventueel een Reclamevergunning.

 1. Drank- en horecavergunning aan. Verstrekt u alcoholische dranken tegen betaling? En worden deze in uw bedrijf genuttigd? Dan moet u een drank- en horecavergunningvan de gemeente hebben.
  De gemeente verstrekt ook de exploitatievergunning horecabedrijf, welke in bepaalde situaties vereist is en bijvoorbeeld ook de terrasvergunning.
 2. Als u nachtverblijf biedt aan meer dan 10 personen hebt u een omgevingsvergunning nodig voor het brandveilig gebruik van uw pand.  Dat doet u bij uw gemeente. In andere gevallen doet u een gebruiksmelding.
 3. Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten aan. Wilt u een kansspelautomaat plaatsen? Dan is een aanwezigheidsvergunning kansspelautomaatvan uw gemeente verplicht.
 4. Leg een logboek speeltoestellen aan. Als u een speeltoestel wilt plaatsen, moet u een logboek bijhoudenmet daarin de keurings- of onderzoeksgegevens en informatie over onderhoud en ongevallen.
 5. Stel een HACCP-plan op of volg een hygiënecode. Als u eet- en drinkwaren bereidt, moet u over een HACCP-plan. U mag ook een goedgekeurde hygiënecode volgen.
 6. Neem legionellapreventiemaatregelen. U moet legionellapreventiemaatregelennemen als uw pand volgens het bestemmingsplan een logiesfunctie heeft of als uw pand een woonfunctie heeft en u nachtverblijf verleent aan meer dan 5 personen.
 7. Vraag licenties muziekgebruik aan. Als u in het openbaar muziek ten gehore brengt, moet u toestemming hebben. Buma en Stemra regelen deze toestemming door het uitgeven van licenties.
 8. Betaal reprorecht. Om kopieën te mogen maken van auteursrechtelijk beschermde werken, moet uw bedrijf een jaarlijkse vaste vergoeding betalen aan de Stichting Reprorecht.
Heb ik voor verkoop een energielabel nodig?

Vanaf 2008 is een energielabel verplicht bij de verkoop en verhuur van een woning, op enkele uitzonderingen na. Het energielabel voor woningen geeft met klassen en kleuren een indicatie hoe energiezuinig een woning is. Vanaf 1 januari 2015 wordt er toegezien op de naleving van het hebben van o.a. een energielabel bij de eigendomsoverdracht.

Bij het leveren van een woning zonder een definitief energielabel kan door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een sanctie aan de verkoper worden opgelegd. Dat kan gaan om een boete van maximaal € 405,- of om een last onder dwangsom met de verplichting om alsnog een label aan te vragen. Deze wettelijke verplichting is niet uit te sluiten in een koopovereenkomst. Meer informatie kunt u vinden op de website van de rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl

(bron: NVM)

Wanneer ben ik in onderhandeling?

U bent pas in onderhandeling

 • Als u een bod doet
 • De andere partij een tegenbod doet
 • Door expliciet te melden dat u in onderhandeling bent

(bron: NVM)

Wat is een optie?

In juridische zin geeft een optie een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Beide partijen zijn het dan eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bijvoorbeeld de toezegging dat de koper een paar dagen bedenktijd krijgt voor het uitbrengen van een bod. De koper kan deze tijd gebruiken om beter inzicht te krijgen in zijn financiering of de gebruiksmogelijkheden van het horecavastgoed. Berendschot Horeca zal in deze periode bij andere geïnteresseerde partijen aangeven, dat op het vastgoed een optie rust. Een optie kunt u niet eisen. De verkoper beslist in overleg met de makelaar of dergelijke opties worden gegeven.

(bron: NVM)

Hoe komt de koop tot stand?

Als verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste zaken – onder andere prijs, leveringsdatum, ontbindende voorwaarden en eventuele afspraken over roerende zaken -, dan legt de verkopende makelaar de afspraken vast in de koopovereenkomst. Pas als beide partijen de koopovereenkomst hebben ondertekend, komt de koop tot stand.

De koop komt pas tot stand op het moment dat de koopovereenkomst door beide partijen is ondertekend. Dit vloeit voort uit de Wet Koop onroerende zaak en heet het schriftelijkheidsvereiste. Een mondelinge of per e-mail bevestigde afspraak is dus niet voldoende. Zodra de verkoper en de koper de koopovereenkomst hebben ondertekend en de koper (en eventueel de notaris) een afschrift van de overeenkomst heeft ontvangen, treedt voor de koper de wettelijke bedenktijd in werking. Binnen deze tijd kunt u als koper alsnog afzien van de koop. Na deze tijd is de koop definitief rond, tenzij de ontbindende voorwaarden van toepassing zijn.

(bron: NVM)

Wat zijn ontbindende voorwaarden?

Ontbindende voorwaarden zijn een belangrijk aandachtspunt. Als u deze opgenomen wilt hebben in de koopovereenkomst, dan moet u dit meenemen in de onderhandelingen. Als koper krijgt u niet automatisch een ontbindende voorwaarde. Koper en verkoper moeten het eens zijn over aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de koopovereenkomst wordt opgemaakt.

Voorbeelden van ontbindende voorwaarden zijn:

 • Financieringsvoorbehoud
 • Geen huisvestingsvergunning
 • Negatieve uitkomst van een bouwkundige keuring
 • Het niet verkrijgen van Nationale Hypotheekgarantie

(bron: NVM)

Valt er de makelaarscourtage onder de kosten koper?

Nee, deze courtage zit er niet in. Onder ‘kosten koper’ vallen:

 • Overdrachtsbelasting
 • Notariskosten, onder andere voor het opmaken van de leveringsakte en het inschrijven ervan in het Kadaster

Naast bovengenoemde kosten kunnen er notariskosten zijn voor het opmaken en inschrijven van de hypotheekakte. Indien de koper een aankoopmakelaar heeft ingeschakeld, dan komt de courtage voor deze aankoopmakelaar voor rekening van de koper. Deze worden over het algemeen verrekend via de eindafrekening die de notaris opmaakt. De kosten van de verkopende makelaar zijn voor rekening van de verkoper

(bron: NVM)

Kan ik ook eenmalig/bij een evenement alcohol schenken?

Wilt u tijdens een evenement zwak alcoholhoudende drank schenken? Het aanvragen van ontheffing voor het schenken van zwak alcoholhoudende drank is onderdeel van de aanvraag voor een evenementenvergunning, bij de gemeente waarin u het evenement organiseert. Uiteraard hebt u hiervoor ook de benodigde diploma’s nodig.

Wat kost een taxatie of waardebepaling?

De kosten voor een taxatie en/of waarde bepaling hangen af van het soort taxatie/waardebepaling, het doel van de taxatie/waardebepaling en de tijd die ermee gemoeid is. Medebepalend is ook hoe compleet de benodigde informatie wordt aangeleverd. Indien bijvoorbeeld ook een inventarislijst dient te worden opgemaakt of de oppervlakten van een pand opgemeten moeten worden.

Ook hier dus zoveel mogelijk maatwerk, maar geven wij wél vooraf een nauwkeurige inschatting van de te verwachten taxatiekosten.

Wat zijn de kosten van een oriënterend gesprek bij Berendschot Horeca?

Een eerste oriënterend gesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Na een korte inventarisatie van uw eisen en wensen bepalen wij samen met u welke adviezen en diensten gewenst en nodig zijn. U ontvangt vervolgens geheel vrijblijvend een offerte met een duidelijk overzicht van de vaste (courtage) en variabele kosten.

Deze staan bij de algemene voorwaarden op de achterzijde van ons briefpapier vermeld. Dit nemen wij voor opdrachtverstrekking in detail en volledig met u door zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Kan ik Berendschot Horeca een zoekopdracht geven?

Jazeker. Als u in het bestaande aanbod op onze website niet vindt wat u zoekt, kunt u ons een zoekopdracht geven. Wij gaan dan actief zoeken naar het door u gewenste bedrijf. Regelmatig staan er bedrijven te koop welke niet op internet zijn vermeld, ook bij collega’s of bekend bij ons netwerk. Zo kunnen wij u wellicht ook aan uw droombedrijf helpen.

Ik wil een café overnemen

U wilt een café overnemen. Bij bedrijfsovername komt veel op u af. Daarnaast gaat het vaak om (veel) geld en uiteraard uw toekomst. Zaken waar je niet zorgvuldig genoeg mee om kunt gaan.

Dankzij tientallen jaren ervaring in de horecasector en vastgoedbemiddeling kunnen wij u van dienst zijn op diverse terreinen. Van ondernemersplan, financiering, taxatie, bemiddeling, onderhandeling en de uiteindelijke aankoop. En indien nodig doen we een beroep op de expertise van mensen uit ons netwerk.

U vindt op deze website een groot aanbod aan beschikbare cafés en andere horecabedrijven. Neem gerust contact met ons op als u meer informatie wilt hebben over een bestaand object of op zoek bent naar een café.

Wat heb ik nodig om een bed & breakfast te beginnen?

U wilt een bed & breakfast beginnen. Hieronder vindt u een stappenplan.

 1. Als u een bed & breakfast bedrijfsmatig gaat exploiteren, moet u deze inschrijven in het Handelsregistervan de Kamer van Koophandel (KvK). De KvK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst.
 2. Kies uw bedrijfslocatie. De vestiging van uw bed & breakfast moet passen in hetbestemmingsplan van uw gemeente. Zo niet, dan kunt u vragen om een wijziging van het bestemmingsplan of om een omgevingsvergunning. U kunt ook kiezen om een bestaande bed & breakfast over te nemen. Berendschot Horeca helpt u graag met het vinden en aankopen van een geschikt pand.
 3. Als u nachtverblijf biedt aan meer dan 10 personen hebt u een omgevingsvergunning nodigvoor het brandveilig gebruik van uw pand.  Dat doet u bij uw gemeente. In andere gevallen doet u een gebruiksmelding.
 4. Doe een melding milieubeheer. Als u een bed & breakfast start, hebt u te maken metmilieuregels. Het is niet nodig om een omgevingsvergunning aan te vragen. U kunt volstaan met een melding van uw bedrijf bij de gemeente.
 5. Stel een HACCP-plan op of volg een hygiënecode. Als u eet- en drinkwaren bereidt, moet u over eenHACCP-plan U mag ook een goedgekeurde hygiënecode volgen.
 6. Houd een nachtregister bij. Als u overnachtingen aanbiedt, moet u eendoorlopend nachtregister bijhouden De gemeente gebruikt dit register voor de heffing van toeristenbelasting.
 7. Neem legionellapreventiemaatregelen. U moet legionellapreventiemaatregelennemen als uw pand volgens het bestemmingsplan een logiesfunctie heeft of als uw pand een woonfunctie heeft en u nachtverblijf verleent aan meer dan 5 personen.

Mogelijke andere stappen

 1. Vraag een drank- en horecavergunning aan. Verstrekt u in uw bed & breakfast alcoholische dranken tegen betaling? En worden deze in uw bed & breakfast genuttigd? Dan moet u eendrank- en horecavergunning van de gemeente hebben.
 2. Vraag een aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten aan. Wilt u in uw bed & breakfast een kansspelautomaat plaatsen? Dan is een aanwezigheidsvergunning kansspelautomaatvan uw gemeente verplicht.
 3. Leg een logboek speeltoestellen aan. Als u een speeltoestel wilt plaatsen, moet u eenlogboek bijhouden met daarin de keurings- of onderzoeksgegevens en informatie over onderhoud en ongevallen.
 4. Vraag licenties muziekgebruik aan. Als u in het openbaar muziek ten gehore brengt, moet utoestemming hebben. Buma en Stemra regelen deze toestemming door het uitgeven van licenties.
 5. Betaal reprorecht. Om kopieën te mogen maken van auteursrechtelijk beschermde werken, moet uw bedrijf eenjaarlijkse vaste vergoeding betalen aan de Stichting Reprorecht.

(bron: Ondernemersplein)

Hoe ziet een ondernemersplan eruit?

Een ondernemersplan bestaat in grote lijnen uit 3 onderdelen, namelijk ten eerste de gegevens van de ondernemer(s), zeg maar uw uitgebreide CV, ten tweede het beschrijvende deel, waarin bedrijfstype staat toegelicht, inrichting, assortiment etc. en hoe u dit in de markt gaat zetten, en ten derde het financiële deel met daarin o.a. de investeringsbegroting, het financieringsplan en de exploitatieprognose, waarmee de financiële haalbaarheid wordt aangetoond. Wij hebben een model ondernemersplan. Neem gerust contact met ons op en wij sturen u vrijblijvend een model ondernemersplan toe.

Let op, zorg voor een zo realistisch mogelijk en haalbaar plan, op basis van zoveel als mogelijk feitelijke gegevens en informatie.

Hoe vraag ik een horecavergunning aan?

Het aanvragen van een exploitatievergunning voor het exploiteren van een horecabedrijf, of het aanvragen van een Drank- en Horeca vergunning voor het schenken van alcoholhoudende drank in een horecabedrijf, doet u bij de gemeente in de vestigingsplaats van het horecabedrijf.

Wilt u tijdens een evenement zwak alcoholhoudende drank schenken? Het aanvragen van ontheffing voor het schenken van zwak alcoholhoudende drank is onderdeel van de aanvraag voor een evenementenvergunning.

Wanneer ik de vraagprijs biedt, moet de verkoper het vastgoed dan aan mij verkopen?

Nee, de verkoper is niet verplicht het horecavastgoed aan u te verkopen. De Hoge Raad heeft bepaald dat de vraagprijs moet worden als een uitnodiging tot het doen van een bod. Ook als u de vraagprijs biedt, kan de verkoper dus beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt, of (via zijn makelaar) een tegenbod doet.

(bron: NVM)

Wat betekent vrij op naam (v.o.n.)?

Vrij op naam wil zeggen dat de kosten voor het overdragen van het horecavastgoed voor rekening van de verkoper komen. Hierbij kunt u denken aan de overdrachtsbelasting en notariskosten. De notariskosten voor het vestigen van een hypotheek vallen hier niet onder; die zijn voor rekening van de koper.

(bron: NVM)

Moet de makelaar met mij als eerste in onderhandeling als ik de eerste ben die een afspraak maakt voor een bezichtiging? Of als ik als eerste een bod uitbreng?

Nee, dit hoeft niet. De verkoper bepaalt samen met de verkopende makelaar met wie hij in onderhandeling gaat. Vraag als koper de verkopende makelaar van te voren naar de verkoopprocedure die gehanteerd wordt om teleurstelling te voorkomen.

(bron: NVM)

Wat zijn de tarieven voor de dienstverlening van Berendschot Horeca?

De prijs die u betaalt is afhankelijk van de samenstelling van het dienstenpakket dat u afneemt. Wij maken daarom altijd eerst een afspraak voor een vrijblijvend gesprek over de gewenste dienstverlening. Zo maken wij een berekening voor u van de courtage (bemiddelingskosten). Naast de courtage dient u rekening te houden met kosten voor bijvoorbeeld advertenties of kadastraal onderzoek. Over alle te verwachten kosten, maken wij vooraf een duidelijk overzicht.

(bron: NVM)

Alles over het Energielabel

Wanneer heb je een energielabel nodig?

Vanaf 1 januari 2015 zijn eigenaren van gebouwen verplicht om bij “transactiemomenten” een energiecertificaat te verstrekken als zij het pand gaan verkopen of verhuren. Dit geldt ook voor Horecapanden die Berendschot Horeca in de verkoop, aankoop, huur en verhuur heeft. Energie adviseurs met een BRL9500-certificaat mogen een energielabel voor utiliteitsgebouwen afgeven. Als een energielabel is afgegeven is deze 10 jaar geldig. Bij het niet naleven van deze plicht kan de Inspectie handhavend optreden. (Een boete kan zelfs oplopen tot € 20.250,00!)

Berendschot Horeca helpt u graag aan met het verkrijgen van uw energielabel. Wij zijn een raamovereenkomst aangegaan met een erkend adviesbureau. Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op middels het contact formulier.

Wat is een Energielabel?
Een energielabel voor gebouwen laat zien hoe energiezuinig een gebouw is. Ook vermeldt het energielabel welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. Met het verplichte energielabel wil de overheid eigenaren, verhuurders stimuleren om energiebesparende maatregelen te treffen.

Hoe kom ik als koper of huurder aan een energielabel?
Als koper van een horecabedrijf ontvangt u bij het “transactiemoment” een energielabel van de verkoper/verhuurder. Sinds 1 januari 2015 wordt de verplichting om bij een ‘transactiemoment’, zoals oplevering, verkoop of verhuur van een utiliteitsgebouw een energielabel te hebben, gecontroleerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). U kunt het label aanvragen via een energieadviseur met een BRL9500-certificaat. Alleen zij mogen een energielabel voor utiliteitsgebouwen afgeven. De koper ontvangt van de huidige eigenaar (verkoper) een definitief energielabel. Bent u nieuwe huurder dan ontvangt u van de verhuurder een afschrift van het energielabel.

Hoelang is een Energielabel geldig?
Een Energielabel is 10 jaar geldig vanaf het moment van afgifte.

Wie controleert het Energielabel?
Per 1 januari 2015 Controleert Inspectie Leefomgeving en Transport van RIVM of u een definitief energie label bij de verkoop, verhuur van uw gebouw!

Wie geeft een Energielabel uit?
De Stichting kwaliteit voor Installaties Nederland biedt een overzicht van bedrijven die gecertificeerd zijn om een energie label voor gebouwen af te geven.

Wat kost een Energielabel
De prijs is niet wettelijk vastgesteld. Het is per gebouw verschillend. Vraag altijd eerst een offerte aan bij een bedrijf welke gecertificeerd is een energielabel voor utiliteitsgebouwen af te geven.

Waar wordt allemaal op gelet bij een Energielabel?
De inspecteur die de label uitgeeft let op het volgende:

 • Isolatie en isolatiedikte van o.a. vloer, dak, gevel
 • Leidingen
 • Luchtspouw
 • HR-beglazing (bijv. HR+-glas of HR++-glas)
 • Cv-ketel (CR, VR, HR)
 • Warmtepomp
 • Circulatieleiding
 • WTW (warmtapwaterbereiding)
 • Zonneboiler
 • Kierdichtheid
 • Type kozijnen
 • Rc-waarde, U-waarde, ZTA-waarde

 

Zelf een Energielabel aanvragen voor gebouwen
U schakelt zelf een deskundige in. Deze controleert het gebouw op een aantal kenmerken. Vervolgens ontvangt u de Energie label. De deskundige laat de energielabel registreren.

Zichtbaar ophangen van het Energielabel
Publieke gebouwen met meer dan 500m2 moeten het energie label zichtbaar voor het publiek ophangen. Bijvoorbeeld naast de receptie of in de hal. Voor de Horeca denk aan bedrijven als restaurants en hotels!

Uitgebreide informatie omtrent Energie label kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.