Kans op huurkorting via rechter (lijkt) reëel!!

Coronacrisis: goede kans op huurkorting via rechter

café373

Coronacrisis: goede kans op huurkorting via rechter

Bedrijven die financieel hard zijn geraakt door de coronacrisis en geen huurkorting krijgen van hun vastgoedverhuurder, maken via de rechter hier alsnog een goede kans op. Dat blijkt uit een analyse van veertien gerechtelijke uitspraken door NRC en gesprekken met deskundigen.

Terwijl de kredietcrisis van 2008 nog tot ‘ondernemersrisico’ werd gerekend, kwalificeren rechters door heel Nederland de huidige coronacrisis als ‘onvoorziene omstandigheden’.

Lees ook:

Lees ook:

Nagenoeg alle commerciële huurcontracten in Nederland sluiten huurverlagingen uit. Maar ‘onvoorziene omstandigheden’ bieden rechters een juridisch handvat om een huurcontract tijdelijk te wijzigen en een huurverlaging te verordonneren.

Zo wist het Amsterdamse Hotel W vorige maand via de rechter een tijdelijke huurkorting van honderdduizenden euro’s per maand te bewerkstelligen.

De rechtbank Amsterdam oordeelde dat, vanwege de coronacrisis die niemand had zien aankomen, de verhuurder ‘naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid’ niet de volledige huur kan verwachten.

Bron: Misset Horeca, Michael Simon, 21 augustus 2020