NIEUWE DRANK- EN HORECAWET, verdwijnen (meeste) inrichtingseisen en strakkere regels verstrekken alcohol

Voorstellen nieuwe Drank- en Horecawet: wederverstrekker alcohol ook strafbaar

café 4456

Voorstellen nieuwe Drank- en Horecawet: wederverstrekker alcohol ook strafbaar

De Drank- en Horecawet is een belangrijke wet voor de horeca. In de wet staat wie alcohol mag verkopen, waar het mag worden verkocht en onder welke omstandigheden. Staatssecretaris Blokhuis van VWS heeft donderdag 28 maart 2019 een voorstel gepubliceerd om deze wet te vernieuwen. Wat wil Blokhuis vernieuwen?

Wederverstrekker strafbaar

In het nieuwe wetsvoorstel wordt geregeld dat ook de wederverstrekker van alcohol strafbaar is. Het gaat dan om iemand ouder dan 18 jaar (niet de barman of barvrouw) die alcohol doorgeeft aan een minderjarige. KHN pleit al jaren voor dit punt. Op dit moment kunnen alleen horeca-ondernemers en de jongere zelf worden aangesproken of beboet als een jongere in de horeca wordt aangetroffen met alcohol.

Leeftijdscheck bij online aankoop alcohol

In de nieuwe wet wordt de ‘verkoop op afstand’ (online verkoop van alcohol via internet) en de naleving van de leeftijdgrens geregeld. Online verkopers van alcohol moeten een leeftijd verificatiesysteem invoeren waarbij de leeftijd zowel bij de (online) aankoop als bij de aflevering van de alcohol moet worden gecheckt. Dit systeem moet nog verder worden uitgewerkt.

Uit het meest recente onderzoek over de naleving van de alcoholleeftijd – gemeten door onderzoeksbureau Objectief in het najaar van 2018 – kwam naar voren dat thuisbezorgkanalen het slechtst scoren met een nalevingspercentage van 9,5%.

Het toezicht op de online verkoop van alcohol wordt gecentraliseerd naar de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Verkopers van alcohol via internet zullen op de nieuwe regels worden gecontroleerd door de NVWA. Om zo effectief mogelijk te kunnen controleren, krijgen inspecteurs van de NVWA  de nieuwe bevoegdheid om zich voor te doen als minderjarige bij het kopen van alcohol via internet.

drank en horecawet

Tijdens opleiding mag jongere alcohol verstrekken

Het wordt mogelijk dat scholieren jonger dan 16 jaar tijdens hun opleiding alcohol kunnen verstrekken in een horecabedrijf. Tot nu toe mag dat pas vanaf 16 jaar, maar dat blijkt in de praktijk voor sommige scholieren niet werkbaar.

Stuntprijzen en acties aan banden/happy hours

In de wet wordt vastgelegd dat stuntprijzen/acties van supermarkten (en andere verkopers van alcohol ‘voor gebruik elders dan ter plaatse’) niet verder mogen gaan dan 25% korting op de normale verkoopprijs. Het wel of niet aan banden leggen van happy hours in de horeca (tot max 60% van de normale verkoopprijs) blijft een lokale bevoegdheid van gemeenten,

Inrichtingseisen bijna helemaal van de baan

Het inrichtingenbesluit Drank en Horecawet wordt vrijwel geheel geschrapt. Alleen een aantal regels met betrekking tot slijterijen blijft bestaan. Voor horecabedrijven waar alcohol wordt verkocht betekent dit dat ‘alleen’ de regels van het Bouwbesluit gelden. De eisen voor toiletten worden bijvoorbeeld minder streng (niet meer de eis van een voorportaal bijvoorbeeld) en ook de speciale ventilatie-eisen, hoogte-eisen en de minimale oppervlakte-eis van 35m2 komen te vervallen.

Het vervolg op de Drank- en Horecawet

Tot 8 mei 2019 kunnen er door bijvoorbeeld KHN maar ook door andere partijen, suggesties worden gedaan om het concept wetsvoorstel te verbeteren. Die input die de verschillende partijen bij het ministerie van VWS indienen, kan eventueel leiden tot aanpassingen van het concept wetsvoorstel. De verwachting is dat in het najaar een wetsvoorstel voor behandeling naar de Tweede Kamer gestuurd wordt.

 

Bron: Misset Horeca 28 maart 2019