Nieuwe wet persoonsgegevens: wat verandert er voor u?

In de horeca werken we veel met persoonsgegevens. Hoe we hiermee omgaan wordt vanaf eind mei 2018 geregeld met een nieuwe wet: de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Wat betekent dit voor u? KHN zet de zaken op een rij.

Tot 24 mei 2018 is de Wbp, de Wet bescherming persoonsgegevens nog van kracht. Daarna komt er een nieuwe wet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet zorgt ervoor dat de privacy van uw gasten beter is beschermd. Maar ook dat u er veel verplichtingen bij krijgt. De Autoriteit Persoonsgegevens gaat controleren of u deze ook nakomt. Het is daarom belangrijk dat u kunt aantonen dat u zich aan de wet houdt.

Wat wordt er van u verwacht?
In de nieuwe wet staat dat u bepaalde procedures moet volgen bij het opslaan en bewaren van persoonsgegevens. En persoonsgegevens is een breed begrip: het gaat om gegevens van uw gasten (naw-gegevens, kentekens, e-mailadressen enzovoort) maar ook over gegevens van uw personeel, mailbestanden voor kerstkaarten, video-opnamen en allerlei data op USB-sticks, harddisks, laptops enzovoort.

Ook moet u een verwerkingsregister aanleggen en bijhouden. In dit register schrijft u welke persoonsgegevens u verwerkt, met welk doel, waar deze gegevens vandaan komen en met wie u ze deelt. Als u derden inschakelt voor werkzaamheden (bijvoorbeeld: een communicatiebureau dat uw mailings verstuurt) dan draagt u gegevens over. Ook hiervoor blijft u verantwoordelijk.

Regelhulp
Het beste kunt u beginnen met het doornemen van uw huidige procedures. Anders gezegd: U kunt de momenten en manieren waarop u persoonsgegevens bewaart tegen het licht houden. Hierbij kunt u gebruikmaken van een regelhulp waarmee u een groot aantal vragen beantwoordt. Door deze vragen te beantwoorden komen eventuele knelpunten vanzelf naar boven. Met deze Regelhulp van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) krijgt u in 10 stappen een beeld van waar u aan kunt werken om goed voorbereid te zijn op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).Zo heeft u gelijk een actielijst met zaken die u moet veranderen. En betrek uw personeel: uw medewerkers moeten op de hoogte zijn van de nieuwe privacyregels. En zij kunnen goed meedenken over de huidige processen en de nodige aanpassingen. Wilt u na het doorlopen van de regelhulp aanvullende juridische ondersteuning, bijvoorbeeld voor het opstellen of beoordelen van een bewerkersovereenkomst, neem dan contact op met onze afdeling Juridische Zaken.

Vragen?
Heeft u tot die tijd vragen? Neem contact op met onze adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 (maandag t/m vrijdag, tussen 08.30 en 17.00 uur) of mail ons: khnadvies@khn.nl.

Meer info

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
10 stappen Regelhulp
Infographic AVG in een notendop

Bron: www.khn.nl / Horecamagazine Noord