Rabobank: Visie, trends, kansen en bedreigingen in de horeca.

Horeca en Recreatie

Groeiende tweedeling
De Horeca & Recreatie profiteert momenteel van de aantrekkende economie. In nagenoeg alle branches is sprake van groei. Zowel in 2015 als 2016 verwacht de Rabobank 2,5% groei, veroorzaakt door hogere consumentenbestedingen, een aantrekkende zakelijke vraag en meer inkomend toerisme. De sterke groeicijfers moeten wel genuanceerd worden. De concurrentie is moordend; niet alleen in de sector zelf groeit het aanbod jaar op jaar. Ook vanuit branchevreemde aanbieders, zoals de foodretail, AirBnB en thuisbezorgformules. Er is een groeiende tweedeling zichtbaar. Met name de grote steden, Amsterdam voorop, profiteren van de sterke economische dynamiek en het groeiend toerisme. Dit laatste geldt ook voor ondernemers in de kustgebieden. Locatie wordt dus steeds belangrijker om tot een succesvolle exploitatie te komen. Ondernemingen die niet op een A-locatie gelegen zijn, resteert het prijswapen in combinatie met schaalgrootte en een sterke online profilering of zullen moeten investeren in een uniek, onderscheidend concept. Overall is hierdoor sprake van een neutraal- en in sommige branches een negatief sentiment.

Kansen
Voor de langere termijn is er nog steeds sprake van een groeimarkt doordat de buitenhuisconsumptie toeneemt en meer buitenlandse toeristen naar ons land toe komen. Er zijn nog steeds ondernemingen die excelleren in kwaliteit en performance. Het middensegment met een standaardproduct en prijs heeft het zwaarder dan ooit. Consumenten zoeken naar producten met een bijzondere beleving of emotionele lading, dan wel naar een scherpe pricing.

 

Trends

 • Kwaliteit, gastvrijheid en beleving zijn essentieel belang geworden om nog een meerprijs te kunnen realiseren; de consument bepaalt nu internet inzage geeft in aanbod, kwaliteit en pricing;
 • De juiste online propositie (online vindbaar zijn, het juiste verhaal vertellen en de klant verleiden tot aankoop, reserveren of boeken) en de juiste inzet van sociale media zijn van doorslaggevend belang geworden;
 • Toenemende schaalvergroting en ketenvorming;
 • Integratie van verblijf- en dagrecreatie om meer beleving te creëren of de verblijfsduur te verlengen;
 • Toenemende aandacht voor duurzaamheid;
 • Toenemende branchevervaging- en vervlechting: door opkomst van nieuwe ‘horeca´-aanbieders zoals warenhuizen, supermarkten en sportaccommodaties.

 

Kansen en bedreigingen

 • Samenwerking tussen horeca, recreatie en retail voor realiseren van meer regionale ‘merkbeleving’;
 • Het realiseren van verkoop via eigen verkoopkanalen in plaats van via boekingssites en wederverkopers;
 • Horeca wordt als tool gebruikt om de aantrekkelijkheid van de gemeente te vergroten; dit biedt kansen voor nieuwe initiatieven en concepten;
 • Klinkende keuzes: het simpel en overzichtelijk houden van aanbod met transparante en heldere prijzen; duidelijkheid geven in herkomst van voedsel en de manier van productie;
 • Bij de groeiende groep welvarende ouderen heeft gezond zijn en blijven een grote invloed op hun vrijetijdsbesteding. De groep heeft veel vrije tijd en wil daarvan in steeds grotere mate genieten;
 • Kleinschalig particulier aanbod (bed & breakfast, kamerverhuur, huisruil, theetuin) stijgt;
 • De meeste branches en regio’s raken verzadigd door overaanbod; de uitdaging is om in een verzadigde markt voldoende ‘schaarste’ te creëren in jouw specifieke product;
 • De trend van ‘hebben maar niet houden’ heeft grote impact op de verkoop van vakantiewoningen, boten, participaties in golfbanen en lidmaatschappen aan particulieren;
 • Het werven en vervolgens ook behouden van personeel zijn grote problemen in de horeca.

Bron: Rabobank Cijfers en Trends (2014-2015)

Voor meer informatie en per bedrijfscategorie zie ook:
https://www.rabobankcijfersentrends.nl/index.cfm?action=sector§or=Horeca_en_Recreatie