Verplichte energiemaatregelen voor/in de horeca (v.a. 01.07.2019)

KHN adviseert werk te maken van verplichte energiemaatregelen

Verbruikt uw horecabedrijf meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 gas per jaar? Dan bent u verplicht om maatregelen te nemen om energie te besparen. Vanaf 2019 gaat de overheid strenger controleren via een meldingsplicht. KHN raadt u aan om hier op tijd mee aan de slag te gaan.

Lijst Erkende Maatregelen Horeca
Vanaf 1 juli 2017 geldt de Erkende Maatregelenlijst Horeca. Dit is een lijst met maatregelen die u kunt nemen om energie te besparen. De Erkende Maatregelenlijst is een handreiking, het gebruik is dus niet verplicht. Maar het gemak ervan is, dat als u de lijst opvolgt, u voldoet aan de voorwaarden van de wettelijke verplichting.

Vanaf 2019: Meldingsplicht
Vanaf 2019 geldt er ook een meldingsplicht. Dit houdt in dat u per 1 juli 2019 bij het bevoegd gezag (de regionale uitvoeringsdiensten) moet hebben gemeld welke maatregelen u heeft genomen om energie te besparen.

Begin 2019 komt er een internettool (in de vorm van een internetformulier als afvinklijst met een database daarachter) om uw melding te doen. U moet vervolgens uw maatregelen doorvoeren en de melding daarvan voor 1 juli 2019 gedaan hebben.

Ga nu aan de slag!
Wij verwachten dat veel horecabedrijven nog het nodige moeten doen om maatregelen te nemen om energie te besparen. Dat betekent dat het komend jaar waarschijnlijk een groot beroep zal worden gedaan op installatiebedrijven. Ons advies is om daar rekening mee te houden. Begin dus tijdig met het in beeld brengen van maatregelen die u moet nemen en het uitvoeren van die maatregelen. Bij het niet-tijdig nakomen van de meldingsplicht of de te nemen maatregelen kan een dwangsom worden opgelegd.

Meer informatie
Bekijk hier de tips en adviezen hoe u aan de slag kunt met de Lijst Erkende Maatregelen Horeca.

Vragen?
Met vragen kunt u contact opnemen met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of mail naar khnadvies@khn.nl. Voor advies over energie-inkoop en energiebesparing kunt u ook terecht bij KHN Energie.

Zie voor meer informatie:

Regelgeving Ministerie Infrastructuur en Waterstaat:

Wet- en regelgeving Energiebesparing (algemeen)
Erkende Maatregelenlijst Horeca (Hotels en Restaurants), 

Bron: HorecaVizier, juli 2018