Zo bind je horecapersoneel voor langere tijd

Het aantal zzp-koks explodeert, Ron Blaauw belooft sollicitanten naast een baan ook een ‘huisje en een brommertje’. De arbeidsmarkt is krapper dan ooit. Acht tips om goed horecapersoneel te krijgen én te houden.

Zo bind je horecapersoneel voor langere tijd

Goed horecapersoneel binnenhalen met mooie arbeidsvoorwaarden, doorgroeimogelijkheden en aandacht voor de persoon, is belangrijk. Als je hen vervolgens in ruil voor al die mooie afspraken lang wilt houden, is het niet onverstandig om een paar beperkende afspraken te maken die voorkomen dat iemand zomaar opstapt. Goed personeel werven is één ding, goede mensen houden vraagt minstens net zoveel inzet.

 • Afspraken vastleggen

  Er zijn verschillende mogelijkheden om medewerkers te belonen. Dat kan met financiële prikkels, maar ook door te investeren in scholing, flexibele werktijden of sport. Let op: voor alle hierna genoemde financiële opties geldt dat ze duidelijk moeten worden vastgelegd om discussie te voorkomen. Dat kan door de afspraken in de arbeidsovereenkomst, in een aanvulling bij een arbeidsovereenkomst (addendum) of in een losse overeenkomst op te nemen. Een notaris is daar in de meeste gevallen niet voor nodig. Acht tips om goed personeel te krijgen én te houden.

 • Loonsverhoging

  De meest voor de hand liggende vorm van financiële beloning. Houd er wel rekening mee dat dit ook invloed heeft op de belastingen, sociale premies en pensioenpremies. Een hoger loon brengt voor de werknemer soms mee dat bepaalde toeslagen voor huur, zorg en kinderopvang vervallen.

 • Bonusregeling

  Een bonusregeling is vaak gekoppeld aan persoonlijke ontwikkeldoelen en targets. Voordeel van een bonusafspraak is dat medewerkers mee kunnen bepalen naar welke werkzaamheden extra aandacht gaat. Zo houd je rekening met persoonlijke interesses en specialiteiten.

 • Winstdelingsregeling

  Bij een winstdelingsregeling wordt afgesproken dat medewerkers bij het behalen van een positief resultaat, een percentage ontvangen van de winst. De winstdeling wordt niet uitgekeerd als de winst minder bedraagt dan een vooraf vastgesteld bedrag. Om te voorkomen dat medewerkers halverwege het jaar ervandoor gaan, is het mogelijk om voorwaarden aan het winstdeel te stellen. Bijvoorbeeld dat een medewerker ten minste negen volle kalendermaanden moet hebben gewerkt om voor het winstdeel in aanmerking te komen.

 • Stock appreciation right (SAR)

  De kern van een stock appreciation right of SAR is dat de medewerker een vorderingsrecht krijgt op de waardeontwikkeling die is gekoppeld aan een aandeel in de onderneming. Stel dat een medewerker een SAR krijgt die correspondeert met 1 procent van de aandelen in het bedrijf. Het bedrijf wordt gewaardeerd op één miljoen euro. Als de medewerker na vijf jaar besluit te vertrekken, kan hij de SAR uitoefenen. Het bedrag dat de medewerker krijgt, hangt af van de waarde van het bedrijf op het uitoefenmoment. Stel dat de aandelen via de overeengekomen waarderingsmethode dan drie miljoen waard zijn, dan ontvangt de medewerker €30.000 en profiteert hij van een waardevermeerdering van de aandelen met €20.000.

 • Certificaten

  Certificaten of stemrechtloze aandelen zijn een complexe optie die veel werk vragen. Anders dan bij de eerste vier opties is de inzet van een notaris vereist. Ook kleven aan de constructie nadelen die te maken hebben met zeggenschap en informatiedeling. Voor de meeste horecabedrijven is het daarom niet interessant.

 • Scholing

  Naast financiële prikkels, zijn er andere manieren om medewerkers aan je te binden. Door werknemers steeds te blijven scholen, kunnen werknemers hun eigen functie vaak langer en beter blijven invullen. Investeren in scholing is niet alleen een noodzaak om goede werknemers te motiveren en behouden, maar ook een voorwaarde om van minder goed presterende werknemers afscheid te kunnen nemen. Van werkgevers wordt sinds de invoering van het nieuwe ontslagrecht en de Wet werk en zekerheid (Wwz) meer verwacht dat ze investeren in scholing en begeleiding van werknemers. Om tot ontslag van werknemers te komen, geldt als eis dat eerst moet worden onderzocht of de werknemer door middel van om- en/of bijscholing niet kan worden. De kosten hoeft u niet altijd zelf te dragen. Hoewel er momenteel geen horeca-cao is waarin scholingsbudgetten staan opgenomen, hebben gemeentes en het UWV wel budgetten beschikbaar gesteld die u wellicht kunt benutten.

 • Meer flexibiliteit

  Werknemers hebben vaak behoefte aan flexibiliteit ten aanzien van werktijden. Voor banen waar thuiswerken kan, is dat makkelijk te regelen. Maar voor een kok of serveerster ligt dat anders. Toch is het de moeite waard te onderzoeken of flexibele begin- en eindtijden kunnen worden gehanteerd, of een systeem kan worden gemaakt waarbij het personeel zelf inroostert. De medewerkers worden dan verantwoordelijk voor hun eigen planning en kunnen beter inspelen op werk- en zorgtaken.

 • Stimuleer gezondheid

  Steeds meer werkgevers implementeren gezonde extra’s voor hun werknemers zoals een fietsplan, gezonde lunch en/of het faciliteren en financieren van fitness en sport intern of extern in de vorm van een sportabonnement.

Bron: Horeca Misset, Radbout Bergevoet, 05 oktober 2017